Print

Unge tvivler på deres eget værd

Ugebrevet A4 d. 25. oktober 2011

af Anna Glent Overgaard 

Danmark skal konkurrere på viden. Det budskab er for længst nået ud til landets videregående uddannelser. Men de studerende, der skal tegne fremtidens vidensamfund, tvivler selv på, at de har de kompetencer, der skal til, for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. For få undervisningstimer og for meget selvstudium får de unge til at tvivle.

Det går ifølge Camilla Hutters ud over motivationen og kan i sidste ende føre til, at de studerende dropper ud:

»Både den sociale og den faglige integration på studiet er jo helt afgørende for, om man gennemfører. Hvis man har meget få timer og kun svage relationer til medstuderende og undervisere, så er risikoen for frafald også større,« siger Camilla Hutters, der gennem sit forskningsarbejde ofte møder studerende, der savner mere undervisning og sparring med undervisere og vejledere.

Lagt online 25.10.2011 af Astrid Schrøder