Print

Unge trodser tyngdeloven

Hus Forbi d. 1. september 2011

af Thomas Hye-Knudsen

En cocktail af alkohol, sex og stoffer giver tilsyneladende langt de fleste unge overskud,
selvtillid og mestringsstrategier til at tackle livets små og store udfordringer.

- Ser man på disse handlinger og orienteringer i sig selv, kan den gode selvtillid og popularitetsfølelse forklares med, at en aktiv alkohol- og sexadfærd har høj status i ungdomskulturen og er et tegn på social integration. Og i den kontekst kan man betragte det ofte at drikke sig fuld og have en kønssygdom som trivsels- snarere end mistrivselsrelaterede handlinger og orienteringer, hvilket bliver meningsfuldt i forhold til de unges egne positive selv- og livsvurderinger, siger Jens Christian Nielsen, lektor og forskningsleder af Center for Ungdomsforskning.

Læs hele artiklen

Lagt online 06.09.2011 af Freja Bange Nyboe