Print

Unge rammes af forventningspres

Forsidehenvisning: Unge rammes af forventningspres

Berlingske, d. 23.09.2012

Af Ulla Gunge Hansen og Michael Korsgaard Nielsen

Frygt. Krisen har fostret en generation af unge, der lever med angsten for at falde ud af arbejdsmarket. Ender man som en fiasko, er det ens egen skyld, mener mange unge.

»Karriereræset kører rundt i hovedet alle dagens vågne timer - og nogle gange også i de sovende. På studiet er der meget konkurrence. Både om de gode job og om karakterer. Men jeg er heldigvis konkurrencemindet,« siger 23-årige jurastuderende Sonny Gaarslev.

Sonny er en af nutidens unge, der presset af krisen læser, arbejder og netværker på højtryk. Angsten for ikke at være dygtig nok til at få en uddannelse, et job og et godt liv ligger som en latent trussel i bevidstheden. De unge er under et stigende forventningspres fra samfundet og dem selv i takt med, at køen af unge arbejdsløse vokser, konkurrencen på studierne ligeså, og politikerne fremlægger ungepakker for at afbøde krisen.

»De taler om sig selv som ansvarlige for deres egen skæbne. Man er sin egen lykkes smed. De skal have klare mål og træffe de rette valg. Gør de det, kan de selv nå deres mål på en god måde. Sådan er indstillingen. Tidligere var det samfundets skyld, hvis du klarede dig dårligt. Nu er det et spørgsmål om, at man ikke har taget sig sammen, om manglende handlekraft og svigtende mobilisering af energi. Så der er en stor frygt blandt de unge for at blive tabere,« fortæller Niels Ulrik Sørensen, lektor på Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Læs hele artiklen her

Lagt online 24.09.2012 af Astrid Schrøder