Print

Unge med handicap i foreningslivet

Af Niels-Henrik M. Hansen

Forsker Niels-Henrik M. Hansen fra Center for Ungdomsforskning har udgivet en artikel på hjemmesiden for Sammenslutningen for Unge med et handicap (SUMH), hvor han skriver om foreningslivet i Danmark i forhold til unge med et handicap.

På mange områder er Danmark et udpræget foreningsland. Ligesom at danske unge også er meget aktive i foreningslivet. Men det har vist sig at være vanskeligt at fastholde de unge i foreningslivet, når de bliver ældre. Mange unge går til foreningsaktiviteter i deres fritid, men størstedelen falder fra, når de bevæger sig ind i puberteten.

De samme ting gør sig gældende for unge med et handicap. Derudover kommer der nogle yderligere barrierer i forhold til deres deltagelse i diverse foreningstilbud. De unge med forskellige former for handicap kan være usikre på, om de er velkomne i foreningen. De kan også være usikre på om tilbuddene er rummelige nok til, at de kan være med på lige vilkår med andre unge. Der er med andre ord to problemstillinger på spil her. Den ene handler om de unge med handicaps egne forudsætninger og forventninger til deltagelse i foreningslivet. Den anden handler om foreningens forudsætninger og muligheder for at rumme de unge med handicap.

Lagt online 16.10.2013 af Christine Guldborg Christensen

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!