Print

Ungdomsuddannelser skal ind i undervisningen

Folkeskolen 08.01.2015

Af Mie Borggreen Winther

Fagbladet Folkeskolen beskriver på deres hjemmeside, at DLF og KL er gået sammen om projekt »Udsyn i udskolingen«, der skal sætte fokus på at gøre det muligt for udskolingslærere at vise de forskellige uddannelsesmuligheder frem ved at passe dem ind i undervisningen. Og det kan vise sig at være vejen frem, mener Peder Hjort-Madsen fra CeFU:

"Det giver god mening at integrere de forskellige ungdomsuddannelser i undervisningen, fordi det giver eleverne en referenceramme og kan koble det til en konkret faglighed".

Yderligere beskriver Peder Hjort-Madsen at:

"Afgangseleverne mangler viden om ungdomsuddannelserne, især når det kommer til erhvervsuddannelserne, fordi det kræver et mere konkret kendskab, hvis man skal vide noget om uddannelsernes muligheder".

Læs hele artiklen her

 


Hele artiklen kan findes på Folkeskolen hjemmeside | 08.01.2015

Lagt online 12.01.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!