Print

Ungdomsforsker: Dagens unge er meget politisk engagerede

Folketinget 28.02.2018

I slutningen af januar afholdt Folketinget for tiende gang Ungdomsparlament (UP18), hvor 8.- og 9.-klasseelever indtog Folketingssalen. Emnerne, der blev taget op på UP18, var ikke grebet ud af den blå luft, men afspejlede derimod en ungdomsgeneration, som er politisk engageret. Lektor ved Center for Ungdomsforskning Niels-Henrik Møller Hansen har set nærmere på de forslag, eleverne stemte igennem.

Forslagene er udtryk for en tendens i tiden, og Ungdomsparlamentet afspejler både temaer, der optager de unge, og temaer, som er oppe i tiden. 

”Det afspejler meget en ungdomsgeneration, hvor man har vinklen på sig selv, men også tænker på verden som helhed,” siger Niels-Henrik Møller Hansen.

Engagementet i forbindelse med Ungdomsparlamentet og de hundredvis af forslag, der blev sendt til Folketinget, viser, at de unge interesserer sig for demokratiet og gerne vil deltage i demokratiske aktiviteter. På Center for Ungdomsforskning har de sammenlignet dagens unge med 68-generationen og er kommet frem til, at unge i dag er mindst lige så politisk aktive.

”Det, der har ændret sig, er temaerne. Men også, at den politiske aktivisme finder sted i nogle rum ‒ det kan være på nettet, det kan være andre steder ‒ som det politiske system, der er lidt mere konservativt, ikke helt har fået øje på. Det gør, at de unges politiske engagement og alle deres holdninger og diskussioner forsvinder lidt,” siger Niels-Henrik Møller Hansen. 

Lagt online 05.03.2018 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!