Print

Uddannelsesforsker: Frafald er et komplekst problem

Gymanasieskolen d. 30. august 2011

Af Tina Rasmussen.

Mens undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at UNI-C's undersøgelse om klassekvotienter og frafald afliver myten om, at store gymnasieklasser får flere til at droppe ud, er ph.d.-stipendiat Susanne Murning, der forsker i fastholdelse og fravær på gymnasierne, af en helt anden mening.

"Man har kun målt på én enkelt faktor. Men frafald er en meget kompleks sag. Analysen viser, at man ikke direkte kan aflæse i tallene, at store klasser fører til frafald. Men man kan heller ikke afvise, at det har en betydning," siger Susanne Murning fra Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).   

 

Lagt online 01.09.2011 af Astrid Schrøder