Print

Uddannelsesbladet: Eksperter efterlyser nuancer i mistrivselsdebat

Uddannelsesbladet d. 17.05.24

Af: Mette Jensen

De 'klassisk' udsatte unge, som for eksempel lider under fattigdom eller dysfunktionelle familieforhold, er blevet dårligere over årene. Og samtidig er der opstået en ny udsathed, som rammer alle sociale lag og ofte kommer til udtryk i angst, depression og lignende mere ’indadvendte’ diagnoser.  

Det vurderer Noemi Katznelson, professor og leder af CeFU (Center for Ungdomsforskning) ved Aalborg Universet. Hun har i flere år forsket i udsatte unge og ser de to tendenser, som bagvedliggende årsager til, at vi i dag – selvom ungdommen rummer mange ressourcer – ser en voksende psykisk mistrivsel.

[…] Noemi Katznelson kalder udviklingen blandt de unge stærkt bekymrende, men også hun fremhæver, at vi bør have blik for nuancer, når vi debatterer og taler om den stigende mistrivsel. 

- Vi skal passe på med at ryge ned i et kaninhul, hvor vi tror, at alle unge mistrives og er stakkels ofre. Eller modsat at mistrivselsproblemer er noget vi ’bare’ har fået talt op og at det altid har været svært at være ung. Det er et for unuanceret billede af, hvad der foregår blandt unge i dag. 

- Jeg vil insistere på et dobbeltblik i hele den her snak om trivsel og mistrivsel. Der er rigtig mange unge, der har gode ungdomsliv og masser af ressourcer. Også blandt dem, der er i mistrivsel. De unge handler og gør en masse ting. Dem, der er allerhårdest ramt her, er dem, der er ramt af både ny og klassisk udsathed på samme tid. Så det er også noget med at få sorteret lidt i de forskellige grader og se på, hvornår der er tale om forbigående mistrivsel, og hvornår det er den langvarige, komplekse og vedvarende mistrivsel.

Lagt online 13.06.2024 af Maria Jelonek