Print

Taber i en vinderkultur

Socialpædagogen. d. 20. januar 

af Maria Rørmark

Unge anno 2012 har i høj grad følelsen af, at de selv skal skabe deres liv og udstråle succes. Det giver bagslag, når livet er svært - viser såvel ny forskning som socialpædagogiske erfaringer.

For mange unge kan de mange valgmuligheder være til mere besvær end gavn, og der opstår en frygt for at vælge forkert. I rapporten fra Center for Ungdomsforskning , står der: ' For nogle unge kan oplevelsen af, at tilværelsen er noget, man selv frembringer, givetvis være forbundet med en svimlende følelse af at have magt og kontrol over livet. Men for de unge i undersøgelsen synes det i højere grad at afføde en række bekymringer over at træffe de forkerte valg og - som en konsekvens heraf - at ødelægge deres eget liv.' Den bekymring rammer også Søren fra Café Husrum. Han er 26 år og har flere gange taget tilløb til en ungdomsuddannelse, således at han indtil videre blandt andet er sprunget fra en HF, en anlægsgartneruddannelse, en produktionsskole og et smedeværksted.

- Der er simpelthen så mange valg, synes jeg, og det virker ind imellem enormt forvirrende og frustrerende, fordi et eller andet sted kan man næsten gøre, hvad man vil. Og vælger man det ene, så går man glip af noget andet. Og jeg er sindssygt bange for at gå glip af noget, siger han.

Læs hele artiklen her

Lagt online 23.01.2012 af Freja Bange Nyboe