Print

Studiestart presser unge psykisk

Politiken 23.08.2014

Af Lars Igum Rasmussen

Nye rammer, nye krav, nye venner. Overgange mellem studier kan føre skrøbelige unge ud i angst og depression. Hold øje, lyder opfordringen til forældre, lærer og venner.

Udfordringer skal ikke negligeres »Vi ser tydelige tegn på, at der i ungdomsårgangen er stigende problemer med psykiske udfordringer, præstationsangst og generelle mistrivselsproblemstillinger.

Derfor skal man ikke negligere de udfordringer, som de unge oplever, når de begynder på nye uddannelser«, siger Camilla Hutters, forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, der forsker i trivsel i uddannelsessammenhænge.

Studiestart er ifølge forskningslederen en kritisk overgangsfase både fagligt og socialt. Og det er på de to fronter, de unge udfordres: »De er nye og skal finde deres nye position, så derfor er der ved studiestart meget på spil. De skal etablere sig både fagligt og socialt, og det gør dem sårbare. De skal bevise over for sig selv, de nye venner, familie og lærere, at de kan klare skiftet og leve op til andres og egne forventninger«, siger Camilla Hutters.

Hun forklarer, hvordan de unge har taget politikernes tale om at være målrettet og ambitiøs til sig og derfor er under stort pres fra mange fronter. »De skal jo have tårnhøje karakterer, så de kan nå drømmestudiet, få praktikpladsen eller drømmejobbet på sigt.

Læs hele artiklen her

Lagt online 03.09.2014 af Mads Ekdahl

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!