Print

Social uro på fremmarch i vesten

Ugebrevet A4, d. 21. november 2011

af Anna Glent Overgaard

I takt med at massedemonstrationer og optøjer breder sig globalt, stiger risikoen for social uro i 40 procent af verdens lande. Det gælder især for de rige lande i vest, viser en undersøgelse fra den internationale arbejdsorganisation, ILO. Det er frustration over jobmangel og økonomisk smalhals, der får folk på barrikaderne, vurderer eksperter.

»Hvis krisen forværres vil det skabe grobund for, at flere går på gader og stræder for at protestere. Flere lande er allerede i risikozonen,« siger seniorforsker Flemming Mikkelsen fra Center for Ungdomsforskning og refererer til Frankrig og Italien, der lige nu står overfor store nedskæringer. I Italien har politisk og økonomisk frustration allerede ført til voldelige sammenstød, da politi og demonstranter for nylig tørnede sammen i Roms gader.

Læs hele artiklen

Lagt online 21.11.2011 af Freja Bange Nyboe