Print

Prorektor vil lære de unge kvinder at sige ’pyt’

Politiken 24.04.2015

Af: Marie Hjortdal

Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar, når flere kvindelige end mandlige studerende bekymrer sig for, om de kan klare deres studie, og bliver stressede. Det siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika. Universitetets egen undersøgelse blandt 14.000 studerende viser, at 20 procent af de kvindelige studerende ofte eller næsten altid oplever stærke stresssymptomer, mens det kun gælder for 12 procent af mændene.

Mette Lykke Nielsen, fra Center for Ungdomsforskning, mener dog, at det, at kvinder angiver at de bekymrer sig mere end mænd, ikke nødvendigvis betyder, at de er mere bekymrede.

"De unge kvinder er mere eksplicitte om deres bekymringer end mænd. I flere forskningsprojekter kan vi se, at det ikke er lige så legitimt for de unge mænd at fortælle om deres bekymringer" siger hun.

Ifølge Mette udtrykker kvinder dog en anden bekymring, nemlig omkring deres fremtid:

"Mange unge kvinder har meget tidligt nogle klare forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv og et familieliv, hvor de ønsker at få børn, og de ved også, at det kan være vanskeligt at kombinere børn og arbejde. Nogle af dem føler sig allerede tidspressede på ungdomsuddannelsen og har lagt en plan for deres liv længere frem for at få alle ønskerne til at gå op. Nogle af de mest fremsynede piger kan som 17-18-årige fortælle om deres plan for, hvordan de vil klare at stå på arbejdsmarkedet med deres karriere og første barn"

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Politikens hjemmeside | 24.04.2015

Lagt online 28.04.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!