Print

Politikerne kan råbe og skrige: De unge vil stadig i gymnasiet

Gymnasieskolen.dk 21.03.2015

Af: Johan Rasmussen

Igen i år stiger antallet af unge, som vil på det almene gymnasium. For mange unge er det almene gymnasium blevet det helt naturlige valg og dette til trods for, at politikerne ønsker, at flere fravælger gymnasiet og tager en erhvervsuddannelse. Artiklen på Gymnasieskolen.dk trækker på et forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning, der bygger på 70 interviews af 8. klasses elever og 1.400 elevers besvarelser på et spørgeskema. Ph.d studerende hos CeFU, Tilde Mette Juul, udtaler omkring det høje antal tilmeldinger til gymnasiet:

"Det er svært i den alder. De mangler flere konkrete erfaringer og mange er ikke bevidste om deres styrker og svagheder. Erhvervsuddannelserne er et meget specifikt valg, og det er mange unge ikke klar til at træffe i folkeskolen." Hun fortsætter og forklarer: 

"Nogle af de unge har tænkt på at tage en erhvervsuddannelse senere, men de vil først på gymnasiet."

Læs hele artiklen på Gymnasieskolens hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Gymnasieskolen.dk | 21.03.2015

Lagt online 26.03.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!