Print

Politiken: En generation af boomerang-børn: 4 ud af 10 unge flytter hjem igen

Politiken 18.8.2019

Af: Thomas Flensburg og Michael Olsen

At blive voksen er blevet en mere gradvis proces, hvor det er legitimt at flytte midlertidigt hjem igen, hvis man løber ind i problemer, fortæller forskningsleder Niels Ulrik Sørensen, Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet:

»Engang var forældrene en autoritet, der opdrog børnene og eventuelt uddelte straffe, hvis børnene ikke adlød. I dag er forældrene også i højere grad sparringspartnere, som støtter og udvikler deres børn. Derfor er der ofte et tættere forhold mellem forældre og børn, og børnene kan typisk godt lide at bo sammen med deres forældre«.

Lagt online 20.08.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen