Print

Overmodige eller bare udsatte

Tidsskriftet Arbejdsmiljø nr. 1, 2011

af Tina Løvbom Petersen.

De unge mangler erfaring og tager for mange chancer. Sådan lyder de klassiske forklaringer på, hvorfor unge oftere kommer til skade på jobbet. Nu skal et nyt dansk forskningsprojekt klarlægge, hvorfor unge har en øget risiko for at komme galt af sted.
 
Unge har en større risiko for at blive udsat for en arbejdsulykke i forhold til deres ældre og mere erfarne kolleger. Det viser tal fra Arbejdstilsynet. Men selv om statistikkerne tegner et dystert billede af unges arbejdsmiljø, findes der kun ganske få studier af, hvorfor det oftere går galt for arbejdsmarkedets yngste.
 
Derfor skal et dansk forskningsprojekt over de næste tre år undersøge, hvilke faktorer der har betydning for, at de unge kommer galt af sted.
 
- Vi vil gerne blive bedre til at forstå de unges tænkning og adfærd og finde ud af, om deres sikkerhedsforhold adskiller sig fra ældre arbejdstageres. Det er nødvendigt, hvis man skal vende den kedelige tendens med, at unge oftere er udsat for arbejdsulykker, siger Johnny Dyreborg.
 
Han er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, der sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Center for Ungdomsforskning, CEFU, står bag det nye forskningsprojekt "Sikkert arbejde for unge" (SAFU).
 
Projektet tager udgangspunkt i tre brancher: Industri, detailhandlen og social- og sundhedsområdet.
 
- Der findes ingen danske undersøgelser, som belyser, hvorvidt de unges øgede risiko for arbejdsulykker hænger sammen med det at være ung, eller om hvilke faktorer på en arbejdsplads der påvirker de unges risikoadfærd og hvordan. Det er noget af det, vi nu vil undersøge, siger Johnny Dyreborg.
 
De unge skal selv fortælle
En del af projektet handler om at få de unge selv til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser på arbejdsmarkedet. Ud fra interviews med unge på seks forskellige arbejdspladser vil Mette Lykke Nielsen, postdoc på Center for Ungdomsforskning, DPU ved Aarhus Universitet, supplere den mere traditionelle sikkerhedsforskning med de unges egne historier.
 
- Jeg skal være en uge på hver arbejdsplads for at observere, hvordan de unge arbejder, hvilke opgaver de får, og hvordan det ser ud med hjælpemidler og sikkerhedsforanstaltninger. Derudover skal jeg så lave interviews med udvalgte unge, hvor de sætter ord på, hvordan de selv oplever arbejdsmiljø og sikkerhed i hverdagen, fortæller Mette Lykke Nielsen.
 
Hun har tidligere udgivet to forskningsrapporter om unge og arbejdsmiljø.
 
- Jeg synes, de unges stemme ofte mangler i det generelle billede. Og hvis vi skal blive bedre til at forebygge ulykker blandt unge på arbejdsmarkedet, er vi nødt til at forstå de særlige vilkår, unge indgår i på deres arbejdspladser og vide mere om de faktorer, der er med til at præge de unges tilgang til arbejde og sikkerhed, siger Mette Lykke Nielsen.
 
Personen eller situationen
I den seneste rapport fra CEFU om unge og sikkerhed, "Så kører det bare" fra efteråret 2010, vurderer flere ledere og mellemledere, at det ofte er de unges egen skyld, når de kommer galt af sted. Netop den antagelse håber forskerne nu at kunne undersøge og udfordre.
 
- Det ser ud til, at der ikke er belæg for at se de unge som en risikofaktor i sig selv. Resultater fra international forskning viser, at de arbejdsforhold, de unge arbejder under, er af væsentlig betydning for, at de får arbejdsskader, siger Johnny Dyreborg.
 
SAFU-projektet vil blandt andet undersøge de unges tilgang til sikkerhed, om de udsættes for en større risiko i deres arbejde i forhold til deres ældre kolleger, samt hvor meget kommunikation der er omkring sikkerhed, der hvor de unge arbejder. 

Læs mere om Tidsskriftet Arbejdsmiljø her
 
 

Lagt online 03.02.2011 af Freja Bange Nyboe