Print

Ordblinde elever får en kæmpe gevinst

Aarhus stiftstidende, d. 20. marts 2013

Af Jørgen Bollerup Hansen

Kronprins Frederik var inviteret, men desværre forhindret i at deltage, da Gylling Efterskole i går holdt en konference om ordblinde elevers udbytte af et ophold på en ordblindeefterskole. Der er ellers i den grad tale om en succeshistorie, der kan fortjene kongelig glans.

På konferencen blev der sat fokus på resultaterne af en undersøgelse om ordblinde unges udbytte af et ophold på en efterskole med speciale i ordblindhed. Resultaterne er fremragende. Elever oplever en eksplosiv udvikling i deres læsefærdigheder, konkluderer undersøgelsen, der er lavet af Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at uddannelses-verdenen generelt mangler en fælles definition af diagnosen ordblindhed. Manglen af en diagnose på et så udbredt fænomen som ordblindhed overraskede også en af rapportens forfattere, Niels-Henrik Møller Hansen fra Center for Ungdomsforskning.

Rapporten anbefalinger derfor at anerkende ordblindhed nationalt, og skabe fælles retningslinjer for, hvordan ordblinde hjælpes gennem uddannelsessystemet.

Læs hele artiklen her

Lagt online 28.03.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forskere

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!