Print

Ophold på ordblindeefterskole virker

Vejlederen, d. 02.11.2012

Af Jesper Himmelstrup

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning ( CeFU) viser, at unge føler sig styrket både fagligt og socialt efter deres ophold på en efterskole med fokus på ordblindhed.
-En væsentlig faktor er, at de ikke skiller sig ud. Man oplever, at andre elever har de samme problemer som en selv, derfor er det ikke pinligt at spørge om hjælp. Deres handikap forsvinder, fordi de er i samme båd, siger Tilde Mette Juul, der er cand. pæd. soc. ved CeFU.
Konklusionerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 1.200 nuværende og tidligere efterskoleelever samt interview med 40 elever. Formålet er at undersøge, hvilken betydning, de unge selv mener, efterskolen har haft.

Læs hele artiklen her

Lagt online 08.11.2012 af Astrid Schrøder