Print

Mange ordblinde må famle i blinde

Berlingske, d. 22. Maj 2013

Af Emma Bech

Mange ordblinde opdager først, at de er ordblinde, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet har taget initiativ til at få udviklet en national ordblindetest, men der er brug for mere hjælp, mener skoler og eksperter.

Årsagen til de mange famlende ordblinde skal findes mange forskellige steder. Niels Henrik Møller Hansen, der er forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aarhus Universitet, har i mange år beskæftiget sig med unge med læse-og skrivevanskeligheder, og han peger på folkeskolen som et af problemerne. Han vurderer, at ikke alle skoler og lærere har kompetencerne til at spotte de elever, der har vanskeligheder, og desuden er de hjælpemidler, folkeskolens ordblinde får, ikke tilstrækkelige i forhold til de muligheder, man har som ordblind i gymnasiet.

»Det er ikke alle steder i den danske folkeskole, man er lige opmærksom på ordblindhed.

Der er for eksempel nogle skoler, der ikke opfatter det som deres rolle at udrede de unge,« siger Niels Henrik Møller Hansen.

Men han forklarer også, at nogle elever vanskeliggør opgaven for lærerne, fordi eleverne anser det for at være »pinligt«, at de ikke kan stave til ord som »indkøb« og derfor forsøger at skjule vanskelighederne.

»De unge kan ofte virke velfungerende i klassen og har forskellige strategier for at camouflere deres vanskeligheder. Drenge kan for eksempel påtage sig rollen som den friske eller sjove i klassen,« siger Niels Henrik Møller Hansen.

Læs mere her

Lagt online 27.05.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker