Print

Kristeligt Dagblad: Mange fattige er afskåret fra efterskole

Kristeligt Dagblad 06.01.2017

06012017_Kristeligtdagblad_Mange fattige er afskåret fra efterskole
Foto: Arkivfoto/Polfoto

Af: Morten Mikkelsen

Selvom det i 150 år har været en central del af efterskolernes værdigrundlag at være skoler for alle danske unge, er de i dag reelt ophørt med at være det. Den fattigste femtedel af de danske unge kommer ikke på efterskole, fordi deres forældre ikke har råd. Det siger Efterskoleforeningens formand, Troels Borring, på baggrund af, at foreningen nu foreslår de folkevalgte at regulere statstilskuddet, så de rigeste familier betaler mere for et efterskoleophold, så de fattigste kan betale tilsvarende mindre.

Men ifølge Tilde Mette Juul, ph.d.-stipendiat ved Center for Ungdomsforskning, er prisen langtfra den eneste barriere. Hun udtaler:

- "Efterskole er altid et aktivt tilvalg. For at vælge efterskole skal familien typisk have et ønske om, at børnene får styrket nogle bestemte dannelsesperspektiver i retning af personlig og social udvikling samt livsoplysning og demokratisk dannelse. Det er ofte familier med tradition for uddannelse som efterspørger dette og i mindre grad familier uden uddannelsestradition, som i højere grad tilhører lavindkomstfamilier."

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblads hjemmeside

Lagt online 03.02.2017 af Petrine Fahnøe Kristensen

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!