Print

Konkurrencestatens nye dannelsesideal: Du skal kunne motivere dig selv

Information 15.08.2014

Af Mette-Line Thorup

Det tårnhøje frafald på erhvervsuddannelserne og stigningen i antallet af uengagerede unge på gymnasierne er udtryk for en motivationskrise blandt danske studerende, siger uddannelseseksperter. Men der er ingen vej uden om konkurrencestatens nye dannelsesideal, hvor samfundsansvar er lig med evnen til at motivere sig selv til at blive selvforsørgende, siger professor Ove Kaj Pedersen.

»Mange uddannelser er præget af en performancekultur, hvor fokus er på at præstere godt og klare sig i uddannelseskapløbet.

For nogle unge bliver det en strategi at sætte alt ind på at få gode karakterer og gøre det til rationalet for at uddanne sig. Man skal helst have 12 på alle fronter, hvilket gør, at mange bliver drevet af angst for ikke at gøre det godt nok. En anden strategi er, at man resignerer: ' Når jeg kun kan få fire eller syv, så er jeg bare dårlig, og så kan det være lige meget'. Ingen af delene er særlig motiverende for at lære noget,« siger ungdomsforsker Camilla Hutters fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, der netop har udgivet rapporten ' Læring, der rykker'. Sidste år udkom også bogen ' Unges Motivation og Læring', hvor 12 uddannelseseksperter beskrev motivationskrisen og dens årsager.

Læs hele artiklen her

Lagt online 20.08.2014 af Mads Ekdahl

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!