Print

Hvem er eleverne på erhvervsuddannelserne?

Uddannelsesbladet, januar 2012

af Signe Lukowski 

Eleverne på grundforløbet på erhvervsuddannelserne er langt fra en homogen gruppe. Det viser et nyt forskningsprojekt, som har opstillet fire elevprofiler på baggrund af 7000 elevbesvarelser.

På baggrund af spørgeskemabesvarelser fra 7000 elever har forskerne opstillet fire elevprofiler: de afklarede, de kritiske, de usikre og de fraværende. - Man skal huske, at de fire typer er nogle, vi har opstillet analytisk. Så det er vigtigt, at man som lærer ikke låser sig fast på kategorierne. Men man kan måske genkende den måde, nogle elever håndterer tingene på, siger Arnt Vestergaard Louw, som er en af forskerne bag projektet.

Download uddannelsesbladet her
Artiklen kan findes på side 11

Lagt online 17.01.2012 af Freja Bange Nyboe