Print

Gymnasietilmelding afspejler klasseforskelle

Gymnasieskolen 18.05.2015

Af: Andreas Rasmussen

Både uddannelsesvejledningen, klasseforskelle og den vestjyske fiskermentalitet spiller ind, når man skal forstå, hvorfor der er så store lokale udsving i gymnasietilmeldingen. En af de ting, der kan spille ind på de store lokale forsrkelle fra sidste år til i år, er vejledningen af de unge i de øverste klasser i grundskolen. Til artiklen i Gymnasieskolen er Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning blevet interviewet, da hun i øjeblikket skriver ph.d. om netop vejledningen af de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Til Gymnasieskolen udtaler hun blandt andet:

"Selvom der er nogle lovkrav for, hvad vejledningen skal indeholde, så er der store forskelle på kommunernes vejledning. Med den nye vejledningsreform er der blevet skåret i UU-vejledningen, så en del af den kollektive vejledning er henvist til det nye fag 'Uddannelse og Job', hvor ansvaret ligger hos den enkelte skole og i praksis mange steder hos den enkelte lærer".

Hele artiklen kan læses på Gymnasieskolen.dk


Hele artiklen kan læses på Gymnasieskolen.dk | 18.05.2015

Lagt online 27.05.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!