Print

Gymnasiet - En helt anden verden

Artikel af Susanne Murning i magasinet VejlederForum vinter 2009 

"Men for at vende tilbage til det med, hvad der kunne gøre det bedre. Det ville være en introduktion til studievejledere, og lærere. Og måske en introduktion til, hvordan det her egentlig foregår. Hvordan denne her verden er, for det er en helt anden verden" (hhx, dreng). Sådan afsluttede en elev sin fortælling om mødet med gymnasiet. Drengen er én ud af 135 elever på anden årgang på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx eller hf) rundt omkring i landet, som blev interviewet til et forskningsprojekt.

Forskningsprojektets opgave var at indsamle de gymnasiefremmede oplevelse af gymnasiet, og det at finde sig til rette i gymnasiet, og med denne viden pege på indsatsområder, som kan bidrage til, at de gymnasiefremmede elever opnår et større fagligt og personligt udbytte af gymnasieuddannelsen.

Projektet mundede ud i en kortfattet publikation og en bog, begge med konkrete anbefalinger til lærere, skoleledelse og det politisk-administrative niveau. Forskningen er også interessant for vejledere. I denne artikel vil jeg summere op på resultaterne fra forskningsprojektet, og komme med bud på vejlederens rolle i arbejdet med at skabe bedre muligheder for de gymnasiefremmede elever".

læs hele artiklen her

 

Lagt online 10.12.2009 af Freja Bange Nyboe