Print

Gymnasieelever opsøger ikke hjælp til studievalg

Jyllands-Posten, 21.05.14

Af Morten Vestergaard

For mange unge vil deres valg af uddannelse være et af de vigtigste valg, de kommer til at træffe, og et valg, der lægger kursen for deres liv.

Det er på den ene side et af de valg i livet, man må træffe med sig selv. På den anden side er det også et af de valg, man har brug for hjælp til at tage.

Ifølge en undersøgelse fra Uddannelsesministeriet er det dog de færreste unge gymnasieelever, der får personlig hjælp fra en studievejtil at vælge videregående uddannelse. De nøjes med en times information om, hvordan de søger ind på en videregående uddannelse på klassen.

Tidligere var der en studievejleder på hver ungdomsuddannelse, men i dag varetages vejledningen af syv studievalgscentre rundt om i landet.

 Forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Camilla Hutters forsker i vejledning og unges valg af uddannelse.

Hun mener, at der kan være grund til at gentænke studievejledningen, bl. a. fordi man ifølge hende må forvente, at andelen af unge, der slet ikke kommer i gang med en videregående uddannelse, vil stige i takt med, at optaget til gymnasierne stiger.

Læs hele artiklen her


Lagt online 21.05.2014 af Mads Ekdahl

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!