Print

Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før

Politiken d. 8. november 2011

af Pernille Mainz

Psykologsamtaler i gymnasiet er blevet mere reglen end undtagelsen. Behovet er blevet så stort, at Rektorforeningen vil have hjælp af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner til at betale regningen.

Ph.d. Camilla Hutters fra Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole mener, at de seneste fem års reformer på uddannelsesområdet er den primære årsag til stigningen. De har nemlig gjort høje karakterer endnu vigtigere.

»Kampen om pladserne er blevet hårdere, og karaktererne er kommet til at betyde mere. Samlet set er presset på den unge blevet stærkere«, siger hun til Politiken.

Læs hele artiklen her

Lagt online 10.11.2011 af Freja Bange Nyboe