Print

Folkeskoleeleven anno 2012 Martin Meldgaard Andersen

Berlingske, d. 13 august 2012

Af Katrine Villarreal Villumsen

Skolestart. Nu ringer klokken igen for landets 600.000 folkeskoleelever. Folkeskolen er rammen om en stor del af deres barndom og ungdom, og det er her, de bliver formet til livets videre gang. Men hvem er de egentlig, eleverne i folkeskolen i 2012? Vi tegner et portræt.

Ungdomsforskeren: Noemi Katznelson, Centerleder på Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet i København.
»Det, der rammer børn og unge i folkeskolen de her år, er, at de bliver hurtigere voksne.
Det spiller selvfølgelig ind på skolen, hvilken interesse de har, hvordan de agerer, og hvilken kultur de bringer med sig ind i skolen. Der er mere åbenhed i dag, og de unge er præget af stor usikkerhed. Der er mange muligheder, og de skal hele tiden tage stilling til, hvordan de begår sig, og hvilke typer de gerne vil være.
Nogle unge er stærke og hamrer derudad. Andre ved godt, at det kræver en uddannelse, hvis man vil klare sig, men de har ingen tro på sig selv. Alle vil de på den ene side have nogle voksne, der viser, hvordan man gør tingene, og samtidig kan de rigtig meget selv. Der er ikke nogen, der skal sige til dem, hvad de skal gøre.«

Læs hele artiklen her

Lagt online 14.08.2012 af Astrid Schrøder