Print

Fattige elever kan føle sig ekskluderede af fællesskabet

Politiken, d. 16. januar 2011

af Camilla Hutters

22-ÅRIGE SOFIES indlæg om at være fattig studerende har de seneste dage udløst noget, der ligner mediestorm. Næsten 2.000 kommentarer på politiken. dk og omtale i flere andre dagblade er det blevet til.

Mange indlæg og kommentarer har sat spørgsmålstegn ved, om man er fattig, når man har 5.181 kr. om måneden at leve for , og om Sofie ikke kunne løse sit fattigdomsproblem ved at nedbringe sine leveomkostninger ( f. eks. flytte til en billigere bolig) eller ved at have erhvervsarbejde ved siden af studierne.

FOR AT forstå Sofies oplevelser er det imidlertid vigtigt at skæve til en vigtig pointe i socialforskningen. Nemlig at fattigdom ikke kun kan forstås absolut ( i kroner og øre), men også må forstås relativt, dvs. i sammenhæng med, hvad der er normalt i det samfund eller kultur, man er en del af.

Læs hele debatindlægget her

Lagt online 17.01.2012 af Freja Bange Nyboe