Print

En perle for et spørgsmål

Ministeriet for Børn og Undervisning, d. 15. marts 2012

af Per Nørregaard 

Læreren udleverer to perler til hver elev ved timens begyndelse. Hver perle repræsenterer et spørgsmål, som eleven har ret - og pligt - til at stille i timen.

Karina Nilsson oplever, at de to perler får de meget spørgelystne elever til at tænke sig mere om, inden de bruger en perle på et spørgsmål. De henvender sig måske til en af de andre elever, eller finder de materialer i skabet, de ellers ville have spurgt læreren om, hvor var. Den stille elev derimod får et lille skub til at spørge, selv tage initiativ til at opsøge viden eller formulere sig om et fagligt problem.

Denne undervisningsform er et eksempel på, hvad der fungerer godt i erhvervsuddannelserne, hvilket rapporten "Motivation i erhvervsuddannelserne" af Center for Ungdomsforskning blandt andet har forsøgt at skabe klarhed omkring.

Lagt online 21.03.2012 af Astrid Schrøder