Print

Elevindflydelsen halter på Frederiksberg Gymnasium

Frederiksberg Bladet 03.03.2015

Af: Rikke Gundersen

En tilfredshedsundersøgelse viser, at knap hver anden elev på Frederiksberg Gymnasium ikke føler, at de har tilstrækkelig indflydelse på undervisningen. Astrid Lundby, der er forskningsassistent på Center for Ungdomsforskning, mener, at der er tale om et væsentligt problem.

"Når eleverne ikke oplever at have medindflydelse eller blive inddraget, kan det betyde, at de ikke føler sig motiveret, hvilket går ud over læringen," siger Astrid Lundby.


Hele artiklen kan læses i Frederiksberg Bladet, side 8 | 03.03.2015

Lagt online 03.03.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!