Print

Elever: Den bedste lærer er sjov

Folkeskolen.dk 07.05.2015

Af: Mie Borggreen Winther

Hvad er opskriften på en god lærer, hvis man spørger eleverne? Sjov, engageret og smilende, hvis man skal tro på de tillægsord, der bliver brugt til at beskrive de indstillede lærere til Politikens Undervisningspris. Folkeskolen har foretaget en uvidenskabelig optælling af de tillægsord, der forekommer oftest i 74 indstillinger af otte forskellige lærere. Og der er et ord, der går igen mange gange: Sjov - eller bøjninger af ordet - optræder hele 59 gange. Mette Pless, forsker hos Center for Ungdomsforskning, har kigget nærmere på, hvad der motiverer udskolingselevernes læring. Til Folkeskolen.dk udtaler hun blandt andet:

""Jeg tolker det ikke sådan, at lærerne skal lave standup i klasserne. I stedet tror jeg, at udtrykkene dækker over lærere, der er afslappede, er rummelige, udviser en form for distance til sig selv og ikke er så selvhøjtidelige. Det kan være en god indgangsvinkel til at skabe en relation til eleverne, men det er vigtigt, at det faglige ikke går tabt"

Læs hele artiklen på Folkeskolen.dk's hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Folkeskolen.dk's hjemmeside | 07.05.2015

Lagt online 08.05.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!