Print

Drop ansvaret for egen læring

Weekendavisen d. 11. november 2011

af Dorthe Ågård

Gymnasiet. Lærerne er især blevet taget på sengen, da der pludselig stod 28 bærbare i klasserummet, uden at nye pædagogiske strategier for brug af dem var blevet diskuteret. Det er lærerrollen, der skal efterses, ikke Gymnasie-reformen.

Problemerne har et helt andet udspring og handler om, at mange elever mangler motivation, engagement og koncentration i en grad, så de får for lille udbytte af undervisningen.

I undersøgelsen Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet dokumenteres det, at 21 procent af 15-24-årige ofte eller altid føler sig stressede, og 53 procent af de unge oplever enten mavepine, hovedpine, muskelsmerter, søvnproblemer, koncentrationsbbesvær eller angst mindst en gang om ugen.

De stiller enorme krav til sig selv om succes, men de kan ikke honorere kravene, for de har ikke den nødvendige vedholdenhed, og så truer depressionen. Det ved gymnasiernes studievejledere, som videresender to-tre elever pr. klasse til psykolog.

Læs hele kronikken her

Lagt online 15.11.2011 af Freja Bange Nyboe