Print

Drenge og Piger lærer bedst sammen

Efterskolen 24. november 2011

af Svend Krogsgaard Jensen

Den " lille forskel", og de forstyrrelser den i årenes løb har bragt ind i klasserummet, har fået flere lærere til at overveje at dele eleverne efter køn. En sådan deling ser dog ikke ud til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Camilla Hutters, der er lektor og udviklingsleder på Center for Ungdomsforskning ved DPU, Århus Universitet, fortæller, at der ikke er forskningsmæssig belæg for, at eleverne lærer mere, hvis de er delt i piger og drenge.

»Forskellene internt i pigegruppen og mellem drengene indbyrdes er langt større end kønsforskellene,« siger hun og forklarer, at det er disse individuelle forskelle, man skal tage hensyn til, hvis man ønsker at optimere læringen.

»Det, der virker, er at differentiere i forhold til individer ikke i forhold til køn,« siger Camilla Hutters. Hun kan således ikke anbefale at splitte eleverne op efter køn, i hvert fald ikke hvis målet er, at eleverne skal lære mere eller bedre.

Læs hele artiklen her

Lagt online 29.11.2011 af Freja Bange Nyboe