Print

Det bugnende gavebord: De unges forbrug afspejler voksenlivet

Midtjysk ugeavis d. 17. januar 2011

Konfirmanden forventer, at gaven fra forældrene har et vist format, og alternativet til gaven kan være et par pengesedler eller tre af dem med mange 0' er på. Nogle -og det er de voksne forstås! -synes, at gaveniveauet har sprængt grænserne for , hvad der er rimeligt. Er de unge simpelthen blevet krævende storforbrugere? -De unge ER storforbrugere.

Men der er ingen grund til at være chokeret over de unges forbrug, for det afspejler jo blot det forbrug, de voksne har. De unge afspejler samfundet og de normer, der er omkring forbrug, siger adjunkt Niels-Henrik Møller Hansen, Center for Ungdomsforskning .

Læs hele artiklen her

Lagt online 19.01.2012 af Freja Bange Nyboe