Print

De diskrete problembærere

Weekendavisen d. 31. august 2012

Af Henrik Dørge

Kønsnormer & sjælekvaler. Der er en stor kønsforskel i behandlingen af psykisk syge børn og unge. Piger med mentale lidelser får hjælp senere end drenge med psykiske vanskeligheder.
 
Mange piger med psykiske sygdomme bliver overset og behandlet for sent. Trods kampagner gennem snart mange år, hvor forældre og lærere for eksempel opfordres til at være opmærksomme på de stille piger og deres risiko for at udvikle mentale lidelser, er piger med psykiske problemer generelt betydeligt ældre end drengene, inden de får hjælp.
Mens drenge med mentale vanskeligheder typisk bliver undersøgt og behandlet på sygehusenes børne-og ungdomspsykiatriske afdelinger inden teenagealderen, bliver pigerne først patienter i klinikkerne, efter de er kommet i puberteten.

Niels Ulrik Sørensen, lektor på Center for Ungdomsforskning, gør opmærksom på et paradoks.
På den ene side bliver de unge i dag opfattet som en forkælet curling-generation. På den anden side giver de unge, når forskerne interviewer dem, selv udtryk for, at det helt er op til dem selv at træffe de rigtige valg og få succes. For en generation siden placerede de unge skylden på samfundet eller forældrene, hvis ikke de nåede deres mål. I dag giver de sig selv skylden, og det gælder i endnu højere grad pigerne end drengene.
Der er også forskellige utilpassetheds-positioner for kønnene. Mens det er acceptabelt for drenge at være udadreagerende ballademagere, vil det for pigerne være kompromitterende for deres femininitet, siger Niels Ulrik Sørensen: »Perfektionsidealerne tynger pigerne mere. Samtidig er de diskrete problembærere og har ikke rigtigt noget rum at reagere i, hvis de mistrives. Det er formentlig en del af forklaringen på, at deres vanskeligheder opdages senere, og at der går længere tid, inden de får psykiatrisk hjælp.«.

Læs hele artiklen her

Lagt online 01.09.2012 af Astrid Schrøder