Print

Danske gymnasier udvisker etniske skel

MetroXpress d. 14. marts 2012

af Marie Dissing Sandahl

Frafaldet på gymnasierne er stort set det samme for unge med dansk og ikke-dansk baggrund, mens forskellen er stor på erhvervsuddannelserne. På erhvervsuddannelserne dropper unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere ud end unge med etnisk dansk baggrund. På gymnasierne er forskellen mellem de to grupper markant mindre, viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

»Netværk betyder meget for at få en praktikplads og det at være rustet til at gå i kødet på arbejdsmarkedet. I begge tilfælde betyder forældrenes baggrund meget. Og de etniske unge med uddannelsesfremmed baggrund har dermed to ting, som gør dem sårbare på erhvervsuddannelserne, og som ikke gør dem tilsvarende sårbare på de gymnasiale uddannelser,« siger Noemi Katznelson, leder for Center for ungdomsforskning og tilføjer:
»Unge på erhvervsuddannelserne med anden etnisk baggrund end dansk er en gruppe, som føler sig vanvittigt udsat i forhold til at få en praktikplads.«

Læs hele artiklen her

Lagt online 14.03.2012 af Freja Bange Nyboe