Print

Danmarks Evalueringsinstitut: 5 former for motivation

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), januar 2016

Af: Signe Mette Jensen og Maria Holkenfeldt Behrendt

Danmarks Evalueringsinstitut bringer i januar-udgaven af deres magasin 'Undervisning for alle' et interview med CeFU-forsker Mette Pless, hvor hun beskriver og opridser 5 forskellige former for motivation. Til spørgsmålet om, hvorvidt man kan tale om umotiverede unge, svarer Mette Pless:

"I vores forståelse kan man ikke. Men måske er eleverne ikke altid motiverede for det, læreren gerne vil have. Så det, man bør interessere sig for, er at  nde ud af, hvorfor eleverne ikke virker motiverede."

Læs hele interviewet samt om de 5 former for motivation på EVAs hjemmeside

Lagt online 17.01.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!