Print

CeFU i medierne - August 2015

Eftersom vi har haft lukket for opdatering af vores hjemmeside i løbet af sommeren har vi valgt, at samle vores medieomtale for juli og august måned. Hermed følger august måneds medieomtale:

05.08.2015 Avisen.dk: Trods underbetaling: Modeller gider ikke fagforening
Det er svært at få modeller ind i fagforeninger og især de yngre modeller er svære at nå. Forsker hos Center for Ungdomsforskning, Mette Lykke Nielsen, fortæller dog, at det også i mange andre brancher er svært at få de unge med i fagforeninger:

"Unge har ofte et arbejde, som er relativt kortsigtet, og derfor engagerer de sig ikke fagligt. Vi har jo før set eksempler på, at der også i attraktive brancher kan være arbejdsforhold, der ikke er i orden. Men i de situationer er det sjældent de unge ansatte, der bryder normen og stiller sig op og kræver anderledes vilkår"

Læs hele artiklen på Avisen.dk's hjemmeside

06.08.2015 Efterskolen: Forældre vælger fællesskab og afklaring
Efterskolen bruges i høj grad til, at eleverne opbygger personlig robusthed og får større klarhed over, hvilken uddannelse de skal vælge. Flere undersøgelser peger også på, at de unge oplever et stort pres i forhold til at vælge ungdomsuddannelse, og det udløser tvivl for mange unge. Mettes Pless, fra Center for Ungdomsforskning, udtaler:

"Tvivl er en naturlig del af de unges valgproces. Så samtidig med, at de unge søger en faglig afklaring i 10. klasse, har de også behov for mere modenhed og personlig afklaring, inden de træffer et endeligt uddannelsesvalg"

Hele artiklen kan læses i Efterskolen 06.08.2015, side 12

10.08.2015 Videnskab.dk: Sådan bliver elever motiveret i skolen

Umotiverede elever, som forstyrrer og ikke følger med i undervisningen, er en udfordring i mange skoleklasser. Nyt dansk forskningsprojekt viser, at motivation ikke er noget, den enkelte elev har eller ikke har. Den bliver skabt i skolen. Forskningsprojektets resultater udkom i bogform inden sommerferien.

Mette Pless, der er medforfatter af bogen, udtaler til Videnskab.dk:

"Normalt når vi taler motivation, så taler vi om noget, der er knyttet til individer. Vi siger, 'han er meget motiveret, eller han er lidt motiveret'. Der er brug for at tale om motivation på en anden måde. Motivation skabes i elevernes møde med skolen"

Læs hele artiklen på Videnskab.dk's hjemmeside

15.08.2015 Nordjyske: Hurtig test sikrer langsigtet hjælp
Elever på nordjyske ungdomsuddannelser skal snart igennem en hurtig test, der kan vise, om eleverne har problemer med såkaldte skriftsproglige færdigheder. Mange ved det inderst inde godt selv, men har gennem folkeskolen udviklet teknikker til ikke at blive afsløret. Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning forklarer:

"For mange er det en lettelse af få diagnosen. De slipper for en skyldfølelse, og ordblindhed kan være et stort handicap - men det er jo usynligt, så mange har ikke forståelse for det."

Læs hele artiklen på Nordjyskes hjemmeside

16.08.2015 Politiken Debat: Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge
"Vi har en forestilling om, at de unge nu har mindre selvdisciplin, keder sig hurtigere, har sværere ved at tage sig sammen og har svært ved at motivere sig selv til at lære. Men det er grundlæggende ikke det, der er problemet. Sagen er, at vi har forandrede forventninger til de unge i dag, og derfor er der også behov for en gennemgribende ændring af måden, hvorpå vi normalt forstår og tænker motivation, hvis vi skal have flere til at uddanne sig"

Debatindlægget er baseret på et længere interview med forsker Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning, der er en af forfatterne bag bogen ' Unges motivation i udskolingen'.

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside

17.08.2015 Berlingske: Danske unge pakker flyttekasserne tidligt
Danmark er det EU-land, hvor færrest unge bor hos forældrene. Kun svenskerne er yngre, når de flyver fra reden. Forskere peger på velfærdsstatens muligheder og en tradition for selvstændighed som sandsynlige forklaringer, men fortæller også, at overgangen til voksen er under forandring. Centerleder Noemi Katznelson forklarer:

"Der er mange glidende overgange mellem generationerne i dag, også på de områder hvor man ellers tidligere ville markere selvstændighed. Man behøver ikke den der enorme afstand. Den markeres i dag ved selv at tage beslutninger om, hvad man skal og vil. Det at være voksen er i stigende grad noget, man opnår ved at træffe autonome beslutninger"

Læs hele artiklen på Berlingskes hjemmeside

25.08.2015 Berlingske: Gymnasieelever tager en øv-dag
Næsten tre ud af fire gymnasieelever har haft fravær inden for en tilfældig måned, og årsagerne er langtfra altid bare den almindelige influenza eller vintersnue. Eleverne angiver selv, at pjæk, dårlige dage og træthed får dem til at blive hjemme under dynen eller skippe sidste lektion, og nogle af dem er begyndt at spekulere i fraværet.

"Der er mange steder fokus på fravær og registrering af det" siger Noemi Katznelson, centerleder og lektor på Center for Ungdomsforskning, og mener, at sammen med en række andre forhold kan det være kravet om at skulle præstere, der får de unge til at trække stikket indimellem.

Læs hele artiklen på Berlingskes hjemmeside

27.08.2015 Folkeskolen.dk: Forskere: "Motivation" skal nytænkes
Folkeskolen.dk skriver, med udgangspunkt i den nyeste CeFU publikation ' Unges moviation i udskolingen', om, hvordan motivation ikke udelukkende skal forstås som en forudsætning for læring og en "tank", som elever kan have mere eller mindre benzin i, men at vi må forstå motivation som resultatet af det, der foregår i skolen. Mette Pless, der er en af forfatterne bag bogen, udtaler til Folkeskolen.dk:

"Vores undersøgelse peger på, at motivation ikke er noget, der knytter sig til enkeltpersoner. Det er ikke en individuel egenskab eller kvalitet, men i høj grad noget, der opstår i mødet mellem unge mennesker og det uddannelsessystem, de indgår i"

Læs hele artiklen på Folkeskolen.dk's hjemmeside

28.08.2015 Jyllands-Posten Premium: Danskerne er smeltet sammen med teknologien

Louise Yung Nielsen, der skriver ph.d. om unge og digitale medier på Center for Ungdomsforskning, mener, at spørgsmålet som "føler du, at smartphonen forstyrer" er skrevet ud fra en traditionel og gammeldags forestilling om, hvilken rolle teknologierne spiller i vores liv:

"Man kan også sige, at teknologien er blevet en forlængelse af vores krop, og på den måde indgår vi i en intim relation med teknologien, ligesom f.eks. mobiltelefonen også faciliterer intime relationer, f.eks. når vi sms'er med kæresten eller sender emojis til vores forældre eller venner"

Læs hele artiklen i Premium sektionen på Jyllands-Postens hjemmeside

28.08.2015 Information: Fællesskaber blandt studerende bliver til på baggrund af smag

Studerende danner i dag fællesskaber ud fra smag og lyst, modsat tidligere hvor man blev født ind i bestemte fællesskaber. Selv om det ifølge forskere er positivt, giver friheden til selv at vælge sine fællesskaber også en følelse af rodløshed og ensomhed. Niels Ulrik Sørensen udtaler til Information:

"Der er sket en individualisering af ungdomslivet, og det betyder, at unge i stigende grad oplever, at de skal skabe sig selv via de valg, de træffer. Det positive er, at hvis det lykkes, kan du sole dig i, at det er din egen skyld. Men samtidig er det også en grundpræmis, at hvis det ikke lykkes, så oplever du, at det er din egen skyld."

Læs hele artiklen på Informations hjemmeside

Lagt online 03.09.2015 af Peter Jensen