Print

Berlingske: »Hvis du ikke får de gode karakterer nu, så er det bare øv-bøv, så må du blive skraldemand…«

Berlingske 24.01.2017

24012017_Berlingske_Hvis du ikke får de gode karakterer nu, så er det bare øv-bøv, så må du blive skraldemand
Foto: Henning Bagger

Af: Eva Elisabeth Østergaard Jensen

Præstationspres og konkurrence om karakterer medvirker til, at over halvdelen af eleverne i 2.g på to gymnasier scorer lige så højt på stressskalaen som den mest stressede femtedel af befolkningen, konkluderer ny forskningsrapport.

Nutidens generation af gymnasieelever er langt mere målorienterede end tidligere, fortæller center- og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson. Hun genkender billedet fra rapporten i sine egne studier af gymnasieelever i Region Hovedstad og på landets andre ungdomsuddannelser.

- "De unge har blikket rettet mod fremtiden, og deres tilgang til uddannelse er derfor generelt domineret af strategisk tænkning. Og det går ud over uddannelsen som også en faglig og personlig udvikling," siger hun.

Men ikke alle reagerer ved at sidde med hånden i vejret og lave lister over, hvor ofte de skal sige noget i timerne, påpeger Noemi Katznelson. Nogle elever ender på bagerste række, hvor de har lavet nøje udregninger af, hvor meget fravær de kan tåle.

- "Men de oplever alle sammen et pres for at skulle gennemføre og gennemføre det hele godt nok. Jeg tror, at presset er blevet mere markant de senere år. Der er en større konkurrence om de muligheder, der er," siger Noemi Katznelson.

 Læs hele artiklen på Berlingskes hjemmeside

Lagt online 01.02.2017 af Petrine Fahnøe Kristensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!