Print

Arbejderen: Karakterkrav efterlader fagligt svage i tomrum

20. april 2016

Af: kkp@arbejderen.dk

Mange unge bliver efterladt i uddannelsestomrum, når regeringen indfører karakterkrav på ungdomsuddannelserne. Det mener en række forskere og fagpersoner, der har erfaring i forhold til arbejdet med unge, der har det svært med uddannelsessystemet.

Regeringen fremlagde i starten af måneden sit udspil til en gymnasiereform. Reformen betyder, at unge, der ønsker at komme ind på gymnasiet eller HF, fremover skal have karakteren 4 i dansk og matematik. Unge, som vil ind på en erhvervsuddannelse, er allerede i dag underlagt et karakterkrav på 2, som følge af erhvervsskolereformen fra 2014.

Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning, som forsker i unges uddannelsesvalg og vejledning i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, advarer mod ved brug af karakterkrav at dømme unge ude af uddannelsessystemet allerede i 14-15 års alderen.

"Der er meget forskning, der viser, at mange unge ændrer studieadfærd i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsen", siger hun og forklarer, at en del unge rent faktisk præsterer bedre på ungdomsuddannelsen, end de har gjort i folkeskolen.

Læs hele artiklen på Arbejderens hjemmeside

Lagt online 29.04.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!