Print

Aktører: Flere erhvervsskoleelever skal læse videre

Altinget.dk, d. 22.11.2012

Af Per Bang Thomsen

ERHVERVSSKOLER: Et fåtal af eleverne på landets erhvervsskoler vælger at læse videre, efter de har fået svendebrevet i hånden. Problematisk, lyder det fra erhvervsskolerne og tænketanken DEA, der nu vil have øget fokus på området. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er enig og vil have mere vejledning til eleverne.

Noget tyder dog på, at de unge gerne vil læse videre.

Ifølge et survey, som Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) lavede i 2011, så svarede godt halvdelen af de 7.000 adspurgte erhvervsskoleelever, at det var vigtigt for dem, at man kunne læse videre. Derfor bliver man i højere grad nødt til at oplyse de unge på erhvervsskolerne om, at de har muligheden for at tage en videregående uddannelse, mener Arnt Vestergaard Louw, Ph.d.-studerende ved Center for Ungdomsforskning.

"Både UU-vejlederne og vejlederne på erhvervsskolerne skal blive bedre til at fortælle om videreuddannelsesmuligheder. Derudover skal erhvervsskolerne blive bedre til at bruge rollemodeller, som de unge kan spejle sig i," siger han.

Læs mere her
 

Lagt online 27.11.2012 af Astrid Schrøder