Print

"Vejen mod de 95 pct. del II" udkommet som rapport

Så er anden og sidste del af CEFU's erfaringsopsamling på UTA-kommunernes arbejde kommet. Rapporten 'Vejen mod de 95 % del II' samler op på de vigtigste udviklingslinjer, tendenser og ideer i kommuneforsøgene og kommer med relevante anbefalinger til, hvordan stat, kommuner, uddannelsesinstitutioner, vejledningsinstanser og andre kan gå ind på området, især med henblik på at bidrage til den politisk fastlagte målsætning om, at fra 2015 skal 95 pct. af hver ungdomsårgang gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Undervejs fremhæves en række konkrete tiltag som 'gode eksempler' på, hvordan man i kommunerne konkret forsøger at arbejde med at indfri 95 pct. målsætningen. Eksemplerne er udvalgt på baggrund af UTA-projektledernes egne bud på projekter, der 'gør en forskel', koblet med den forskningsmæssige viden omkring hvad der spiller en rolle i relation til at skabe flere uddannelsesmuligheder til unge. 

Rapporten kan rekvireres her (via Kommuneforlaget) 

Lagt online 01.07.2010 af Eksponent