Print

Uddannelseslaboratorium på de erhvervsrettede uddannelser i Region Hovedstaden

Uddannelsesinstitutioner eksperimenterer med nye måder at bedrive uddannelse på. Det overordnede sigte med laboratoriet er at højne uddannelsesfrekvensen og kompetenceniveauet i regionen ved at skabe bedre, mere attraktive og mere relevante uddannelser og derigennem styrke virksomhederne betingelser for vækst. Center for Ungdomsforskning er forskningspartner i projektet med ansvar for to af projektets forskningsindsatser. Dels aktionsforskning i forhold til udvikling af eksperimentmetoder, der kan i størst mulig udstrækning understøtter forandring og skaber konkrete forbedringer inden for de fem programmer. Dels følgeforskning i relation til hvordan udvalgte eksperimenter medvirker til at øge de involverede elevers kompetenceudvikling og læringsudbytte.

Læs mere her

Lagt online 17.01.2013 af Eksponent

Kontakt forsker