Print

Rapporten 'Læring, der rykker' er nu tilgængelig

Rapporten Læring, der rykker er produktet af et følgeforskningsprojekt udarbejdet for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i Region Hovedstaden. Uddannelseslaboratoriet er et tre-årigt projekt, hvor erhvervsrettede uddannelser arbejder eksperimenterende i deres praksis ud fra en fælles mission om at udfordre og nytænke måden, der tænkes og udvikles erhvervsrettede uddannelser på.

I nærværende undersøgelse retter vi blikket mod elever og studerende på de erhvervsrettede uddannelser og undersøger, hvad der fra deres perspektiv er 'læring, der rykker'. Hvad oplever eleverne som gode og motiverende læreprocesser, og hvordan bidrager de igangværende eksperimenter til at styrke elevernes læreprocesser? Empirien, der ligger til grund for rapporten, baserer sig på feltbesøg i tilknytning til seks forskellige eksperimenter, der på forskellig vis arbejder med at styrke elever og studerendes læring og kompetencer. På alle seks besøg har vi dels observeret undervisningen på uddannelserne og dels gennemført fokusgruppeinterview med elever og/eller studerende. I alt 27 elever og studerende er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen.

Læs mere om 'Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium' og find rapporten her

Lagt online 02.07.2014 af Eksponent

Kontakt forskere

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!