Print

Nyt projekt: Hvad betyder lokalt tilhørsforhold for unge i landområder?

 Hvad får unge danskere til at blive i landområder, selvom både job- og uddannelsesmuligheder centraliseres i storbyerne? Det skal Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i gang med at undersøge sammen med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Forskningssamarbejdet mellem AAU og VIVE er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. 

837345 Colourbox38485089 650X350

Mange unge flytter fra landet mod byerne, men der er også unge, som vælger at blive boende i de danske yderkommuner. Vi ved ikke meget om disse unge, og hvorvidt det er frivilligt eller ufrivilligt, at de bliver i lokalområdet. I forskningsprojektet 'A Future of Staying' sætter VIVE og Center for Ungdomsforskning, AAU, derfor fokus på unge, som befinder sig på kanten af det ordinære uddannelsessystem, og som bliver boende i de danske landområder, hvor fremtidsmulighederne bliver færre og færre på grund af øget globalisering og centralisering af uddannelsesinstitutionerne.

Det er en problemstilling, som er højaktuel, men som vi mangler både national og international viden om, da forskningen i højere grad har fokuseret på unge, der flytter væk og søger mod byerne. Vi ved altså en del om de unge, som formår – omend med visse udfordringer – at hægte sig på globaliseringen og indfri kravet om højere uddannelse. Men vi har kun begrænset viden om de unge, der bliver i lokalområdet frem for at søge mod livet og uddannelsesmulighederne i storbyerne.

FOKUS PÅ HVERDAGSLIV OG TILHØRSFORHOLD BLANDT UNGE I SØNDERJYLLAND OG NORDVESTSJÆLLAND

'A Future of Staying' undersøger unges livsvilkår i yderområderne i Sønderjylland og Nordvestsjælland. Målgruppen for projektet er unge tilknyttet Den forberedende grunduddannelse, FGU, der er en forholdsvis nyetablet uddannelse til unge under 25 år, som endnu ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller i job. Undersøgelsen vil blandt andet afdække, hvordan sted og lokalitet på forskellig vis har betydning for, at disse unge frivilligt eller ufrivilligt bliver boende, samt sætte fokus på deres fremtidsforestillinger og muligheder for social mobilitet.

KVALITATIVE LIVSFORLØBSSTUDIER MED 40 UNGE

Vi undersøger livet for unge i yderkommunerne gennem kvalitative livsforløbsstudier med 40 unge i alderen 17-22 år. Til dette gør vi brug af kvalitative metoder, der er særligt egnet til at belyse de unges perspektiver på tilhørsforhold og mobilitet, idet de unge bliver medskaber af data, når de indsender billeder og klip fra deres hverdagsliv. Samtidig betyder det, at vi følger de unge gennem et år, at vi får indblik i, hvilke overvejelser de gør sig i forbindelse med at skulle vælge uddannelse og flytte hjemmefra, samt hvilke udfordringer de støder på både i forhold til at blive boende eller at rejse væk fra lokalområdet.

Forskningsresultater vil blive præsenteret på workshops, hvor unge og lokale aktører fra eksempelvis FGU, den kommunale ungeindsats og de lokale fritidstilbud deltager. Formålet med disse workshops er at bringe forskningsresultaterne i spil med de unges stemmer og få input fra fagprofessionelle og andre centrale lokale aktører i forhold til de udfordringer, unge, som vokser op på landet, står overfor.

ANERKENDTE INTERNATIONALE FORSKERE BIDRAGER TIL PROJEKTET

Projektet gennemføres på en bevilling af 2.8 mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond og er et samarbejde mellem VIVE og CeFU - Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Seniorforsker Jeanette Østergaard, VIVE, leder projektet i tæt samarbejde med lektor Mette Pless, CeFU. Desuden bidrager de to førende internationale ungdomsforskere Robert MacDonald og Shane Blackman fra hhv. Huddersfield University og Christ Church University i Storbritannien med faglig sparring, analyser samt med at skrive internationale artikler.

Resultaterne af 'A Future of Staying' forventes offentliggjort i internationale artikler samt et kort notat med anbefalinger til, hvordan man styrker ungdomslivet på landet. Notatet offentliggøres i forbindelse med en konference, der afholdes i efteråret 2022.

YDERLIGERE INFORMATION

  • Mette Pless, lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Telefon: 2942 7467, mep@hum.aau.dk
  • Jeanette Østergaard, seniorforsker ved VIVE, Telefon 3348 0940, jea@vive.dk

Lagt online 09.06.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!