Print

Ny rapport: Social differentiering og mobilitet i gymnasiet

Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen, og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet

70% af en ungdomsårgang vælger i dag en gymnasial uddannelse, og flere gymnasier oplever udfordringer med at inkludere den brede elevgruppe. Dette har ført til en øget opmærksomhed på relationen mellem social baggrund og uddannelse.

Afhandlingen sætter fokus på hvordan denne relation viser sig som kulturelle praksisser i en konkret uddannelsessammenhæng. Den handler om elevernes arbejde med at finde sig til rette i og positionere sig som legitim deltager i en gymnasieklasse, i spændet mellem social baggrund, klasserumskultur og elevpraksisser.

Et centralt fokus er hvordan gymnasiekulturen sætter forskellige betingelser for de forskellige elevers interesse for uddannelsen, deltagelsesstrategier, elevkategorisering og fællesskabsdannelser, og hvordan dette er knyttet til social klasse. Samt hvordan eleverne navigerer i dette. Hvad vil det sige at starte i gymnasiet, hvordan bliver man gymnasieelev, hvilke positioneringsmuligheder er tilgængelig for de forskellige elever, og hvordan er dette knyttet til social klasse og klasserumskulturen.

Du kan læse et resume af afhandlingen her

Hent pixie-udgave her

Afhandlingen kan købes i trykt form for 100 kr.- i vores webshop

Bestil afhandlingen her

Lagt online 25.06.2013 af Eksponent

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!