Print

Noemi Katznelson taler til fremlæggelsen af ungdomskommisionens anbefalinger

D. 23. feburar 2012, fremlægger ungdomskommisionen deres anbefalinger på Købbenhavns rådhus. I denne forbindelse skal CeFUs Centerleder, Noemi Katznelson tale om ungdomslivet i Danmark.

Formålet med at nedsætte en Ungdomskommission har været at skabe grundlag for en helhedsorienteret og sammenhængende ungdomspolitik i Københavns Kommune med konkrete bud på indsatsområder og initiativer. Ungdomskommissionen drøfter og forholder sig til en række områder, som har betydning for unges levevilkår. Uddannelsesperspektivet er i lyset af 95 pct. målsætningen det væsentligste i Kommissionens arbejde. I vedlagte notat er en beskrivelse af baggrund, formål, indhold, organisering, arbejdsform og tidsplan for Ungdomskommissionen. Jeg har også vedhæftet en oversigt over medlemmerne af Kommissionen.

Se programmet her

Lagt online 06.02.2012 af Eksponent