Print

Gå-hjem-møde om unges fællesskabsorienteringer

Gå-hjem-mødet den 9. november handler om hvordan unge oplever og begrebsliggør forskellige former for fællesskaber, hvilken rolle fællesskaber spiller i ungdomslivet, samt hvad der har betydning for, hvilke fællesskaber unge orienterer sig imod.

Gå-hjem-mødet tager afsæt i forskningsprojektet 'Unges orienteringer mod fællesskaber i forskellige kontekster i hverdagslivet' doneret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Arrangementet er gratis, men er kun åbent for medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Arrangementet finder sted den 9. november kl. 15.00-17.00 hos Dansk Ungdoms Fællesråd på adressen: Scherfigsvej 5, 2100 København Ø.

Tilmelding skal ske ved at sende en mail til ems@learning.aau.dk senest tirsdag d. 1. november kl. 12:00. Angiv navn og organisation ved tilmelding

Lagt online 27.10.2016 af Eksponent

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!