Print

DPU, Aarhus Universitet afholder konference: Skole og uddannelse - hvordan går det med læringen?

Den 21. september 2016 kl. 13-16.30 afholdes der konference på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Konfeilleris

I de seneste 20 år er der gennemført en lang række gennemgribende reformer i skole- og uddannelsessystemet, og flere er på vej. Men hvad har de ført til i praksis, og hvor er vi på vej hen? Selv om vi f.eks. stadig er langt fra at nå målet om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der ingen tvivl om, at flere får mere uddannelse i dag end for 20 år siden. 

Men hvad med læringen? Er der også flere, der har lært mere? Og hvad kan uddannelserne bruges til i praksis i et samfund, hvor afgørende forhold er under forandring?

Det kastes der blik på ved konfencen "Skole og uddannelse - Hvordan går det med læringen?" Konferencen er en afskedskonference for professor emeritus Knud Illeris.

Knud Illeris er professor emeritus i livslang læring ved DPU, Aarhus Universitet. Knud Illeris har gennem mere end 40 år været en markant skikkelse i dansk og international lærings- og uddannelsesforskning, han har forelæst i 35 lande i alle verdensdele. Hans bog omLæringer udgivet på 11 sprog og solgt i over 100.000 eksemplarer. Illeris er æresprofessor ved Columbia University, New York, og medlem af The International Adult Education Hall of Fame.

Knud Illeris seneste bøger har drejet sig om kompetence-begrebet, "Transformativ læring og identitet", og "Læring i konkurrencestaten", foruden artikelsamlingen "49 tekster om læring". Med denne konference afrunder Knud Illeris sine faglige aktiviteter. Knud Illeris har netop udgivet erindringsbogen "Liv og læring - fra kernefamilie og erhvervskarriere til øko-kollektiv og læringsforskning". Et eksemplar af bogen indgår i konferencens pris, og Illeris signerer gerne dit eksemplar i pausen.

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2016.

Tilmeld dig konferencen og læs mere her 

Lagt online 16.08.2016 af Eksponent

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!