Print

Dobbeltnummer af "Ungdomsforskning" er udkommet!

Nyeste udgave af Ungdomsforskning er udkommet og kan downloades nedenfor. 
Der er tale om et dobbeltnummer, der handler om unge og teknologi.

I syv veloplagte artikler beskriver en række forskere og praktikere en række sociale situationer, hvor unge anvender forskellige former for teknologier.

Trods den bredt skitserede tematik "unge og teknologi", klumper artiklerne sig overvejende sammen om to temaer:  'Unge, teknologi og uddannelse' og 'Unges brug af virtuelle netværk'.

De syv forfattere, der bidrager til nummeret, har forskellige forståelser af, hvordan det er muligt at forstå relationen mellem unge og teknologi og der er heldigvis ingen entydige svar på hvordan denne relation skal opfattes. Men forhåbentlig kan dette nummer bidrage til både at kvalificere og nuancere vores viden om - og holdninger til - unges brug af teknologi.

hent Ungdomsforskning her (pdf) 

Lagt online 26.02.2010 af Eksponent