Print

Deltag i Anne Kofods ph.d.-forsvar

Anne Kofod, tidligere ansat ved Center for Ungdomsforskning, skal forsvare hendes ph.d.-afhandling:
 
I lære som voksen. Unges læring i den organiserede fritid
 
Cand.mag. Anne Kofods afhandling omhandler emnet organiserede fritidsaktiviteter, som gennem generationer har været en integreret del af ungdomslivet. I en bred vifte af fritidsorganisationer har voksne budt ind med tilbud til de unge om at samles med jævnaldrende omkring en fritidsinteresse. Det er tilbud, som ofte er støttet af offentlige midler, hvilket afspejler en samfundsmæssig konsensus om, at denne form for fritid er en del af et godt ungdomsliv.
Mange fritidsorganisationer interesserer sig for at italesætte, hvad unge lærer, når de går til håndbold, i ungdomsklub eller til spejder, ligesom der er politisk fokus på området.
Det er i mindre grad belyst, hvorfor organiseret fritid er blevet og fortsat bliver tilskrevet en særlig og positiv værdi i ungdomslivet. I afhandlingen undersøges dette i et læringsperspektiv.
 
Vejleder:
Lektor Bibi Hølge-Hazelton, tidligere DPU, nu Københavns Universitet
 
Bedømmelsesudvalg:
Professor Willy Aagre, Høgskolen i Vestfold, Norge
Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
Lektor Tine Fristrup, DPU

Forsvaret vil finde sted på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
Fredag d. 14. januar 2011
Bygning D, lokale 174.
Det starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00

Lagt online 21.12.2010 af Eksponent